Szkolenia wstępne

Wstępne ogólne (przeznaczone dla wszystkich nowo przyjętych pracowników) 50 zł / osoba
Wstępne stanowiskowe (przeznaczone dla wszystkich nowo przyjętych pracowników) 80 zł / osoba
Szkolenia okresowe
Pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami, innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych 200 – 500 zł / osoba
możliwość szkolenia w ośrodkach wczasowych na terenie Polski, koszt ok. 1300 zł netto
Pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.
300 zł / osoba
możliwość szkolenia w ośrodkach wczasowych na terenie Polski, koszt ok. 1200 zł netto
Pracowników administracyjno – biurowych 80 zł / osoba
Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 80 zł / osoba
Opracowanie instrukcji przydziału ubrania roboczego i tabel ekwiwalentu 80 zł ( do 5 stanowisk)
Prowadzenie spraw BHP w firmach
W zależności od liczby pracowników, zagrożenia oraz częstotliwości kontroli
Od 350 zł
+ 22% VAT miesięcznie
Przeprowadzanie analiz i ocen ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
(komplet: chemia, fizyka, biologia)
Od 200 – 600 zł / stanowisko
+ 22% VAT
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie Od 250 zł
+ 22% VAT
Opracowywanie dokumentacji powypadkowej Od 250 – 650 zł
+ 22% VAT

(w zależności od rodzaju wypadku)
Kontrola zakładu pracy pod kątem BHP 100 zł / godzina
+ 22% VAT
Uczestniczenie podczas kontroli zakładu pracy przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwowy Inspektorat Sanitarny, Państwową Straż Pożarną i Urząd Dozoru technicznego 100 zł / godzina
+ 22% VAT
Doradztwo z zakresu BHP Od 100 zł
+ 22% VAT
Obsługa BHP w firmach Od 100 zł / miesiąc
+ 22% VAT (w zależności od liczby pracowników)

Log in or Sign up